Kadry - KPP Trzebnica

Kadry

Data publikacji 23.09.2020

Jednoosobowe Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia

Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy

55 - 100 Trzebnica

ul. Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka 8

telefon : 47  87 242 09

Specjalista ds. Kadr i Szkolenia, pani Kaja Michalak

UWAGA!

Informujemy, że postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji zostało wznowione. Od dnia 8 czerwcza br. osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać osobiście dokumenty aplikacyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy przy ul. Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka 8. Poszczególne etapy procedury kwalifikacyjnej będą prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami wirusem COVID-19. W związku z powyższymi ograniczeniami osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 8 czerwca br. wznowione zostaną zajęcia sportowe przygotowujące kandydatów do testu sprawności fizycznej. Zajęcia prowadzone będą w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 14.00 i w czwartki w godzinach od 8.00 do 9.00, w sali sportowej Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, mieszczącej się we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 14. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z wytycznymi Ministrów właściwych ds.Sportu i Zdrowia, dotyczącymi korzystania z obiektów sportowych, związanych z wystąpieniem stanu epidemii.

Potrzebne informacje będzie można uzyskać pod numerem telefonu Zespołu Kadr Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy: 47 87 242 09.

Powrót na górę strony
Polska Policja