Bieżące informacje

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KOLEJNYCH NOWYCH TRZEBNICKICH POLICJANTÓW

Data publikacji 31.03.2021

Środa 31 marca 2021 roku był ważnym dniem dla posterunkowych Mateusza Pietrzaka i Kamila Zaryczańskiego, którzy w Komendzie Powiatowej Policji w Trzebnicy złożyli ślubowanie jako nowi funkcjonariusze przyjęci do służby w Policji. Akt ślubowania nowo przyjętym policjantom wręczył Komendant Powiatowy Policji w Trzebnicy młodszy inspektor Artur Starmach.

Słowa roty ślubowania nowi policjanci wypowiedzieli na baczność:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny,strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej." Policjantom akty ślubowania wręczył mł. insp. Artur Starmach Komendant Powiatowy Policji w Trzebnicy. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci zasilą szeregi trzebnickiej Komendy.

Służbę w Policji może pełnić:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,

  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

Stabilne zatrudnienie, praca dająca wiele satysfakcji oraz oferująca możliwość rozwijania się - to tylko niektóre aspekty związane ze służbą w Policji. Do tego uposażenie, które na starcie kariery w naszej formacji wyniesie blisko 3880 zł na rękę. Służba w naszych szeregach daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. Zostając policjantem, tworzysz 100 - tysięczną formację, pomagającą obywatelom i dbającą o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją - dużo wymagający i dużo dający w zamian.

Chcesz zasilić nasze szeregi, zapoznaj się z informacją znajdującą się w zakładce Służba w Policji i zostań jednym z nas!

 

 

 

Powrót na górę strony
Polska Policja